Immunmentés helmintákkal


A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

immunmentés helmintákkal

A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot immunmentés helmintákkal, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani. Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

immunmentés helmintákkal

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton az ügyintéző részére. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap.

immunmentés helmintákkal

Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Immunmentés helmintákkal munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. Állás, munka területe i :.

immunmentés helmintákkal